KOMANDA

JANA KRALLIŠA

Komunikācijas nozarē strādā jau 20 gadus, no kuriem 15 aizvadīti sabiedrisko attiecību nozarē. Irpieredze gan komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģiju izveidē un to īstenošanā, gan sabiedrisko attiecību krīzes situāciju risināšanā. Šī pieredze ir ļāvusi veiksmīgi strādāt ar daudziem Latvijas nozaru vadošajiem uzņēmumiem finanšu, būvniecības, apdrošināšanas un citos sektoros.

Rīgas Stradiņa universitāte ir iegūts grāds komunikāciju zinātnē. Darbs ar dažādu nozaru uzņēmumiem un pieredze strādājot ar politiskajām partijām un pašvaldībāmļāvis veidot plašu skatījumu uz lietām un attīstīt stratēģisko domāšanu, spējot saskatīt kopsakarībasstarp notikumiem. Tas palīdz labāk izprast lietu norisi un atrast risinājumu jebkurā situācijā.

Aģentūras vadītāja
[email protected]
+371 26462844 

ZANDA KOČĀNE

Darba gaitas uzņēmumā uzsāka pateicoties praksei, kuras ietvaros bija iespēja likt lietā studiju ievaros iegūtās teorētiskās zināšanas. Tas ļāva gūt pārliecību, ka ikvienu situāciju var atrisināt, jo bez plāna A ir arī B un C.
Pabeigusi Latvijas Kultūras koledžu, šobrīd studē Latvijas Universistātē komunikācijas zinātnes. Tic, ka telpaugi aug labāk, ja tiem ir doti vārdi.

Patīk kultūra dažādās tās izpausmēs un ir svarīgi, lai ikdiena būtu piepildīta un dinamiska.

Projektu vadītāja
[email protected]
+371 25644492BRUNO ŠESTAKOVS

Bruno ir izcils mūsu komandas papildinājums, jo viņam piemīt īpašs redzējums, kas palīdz īstenot klientu visizaicinošākās vēlmes kā reālajā tā arī virutuālajā pasaulē, radot dizainu, veidojot vienotas sociālo tīklu dizaina stratēģijas un uzturot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem. Bruno ir rīta cilvēks, taču savu burbuļojošo enerģiju nezaudē ne mirkli!

Projektu vadītāja asistents
[email protected]
+371 25440231