KOMANDA

JANA KRALLIŠA

Komunikācijas nozarē strādā jau 20 gadus, no kuriem 15 aizvadīti sabiedrisko attiecību nozarē. Irpieredze gan komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģiju izveidē un to īstenošanā, gan sabiedrisko attiecību krīzes situāciju risināšanā. Šī pieredze ir ļāvusi veiksmīgi strādāt ar daudziem Latvijas nozaru vadošajiem uzņēmumiem finanšu, būvniecības, apdrošināšanas un citos sektoros.

Rīgas Stradiņa universitāte ir iegūts grāds komunikāciju zinātnē. Darbs ar dažādu nozaru uzņēmumiem un pieredze strādājot ar politiskajām partijām un pašvaldībāmļāvis veidot plašu skatījumu uz lietām un attīstīt stratēģisko domāšanu, spējot saskatīt kopsakarībasstarp notikumiem. Tas palīdz labāk izprast lietu norisi un atrast risinājumu jebkurā situācijā.

Aģentūras vadītāja
[email protected]
+371 26462844 

GITA SAUKA

Sabiedrisko attiecību nozarē strādā 5 gadus. Piemīt stratēģiska domāšana un plašs skatījums uz lietām, kā arī filozofiska pieeja dažādām situācijām. 

Seko un zina to, kas notiek pasaulē. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un diplomātijā. “Pa vidu starp primitīvo un literāro” - atvērta projektiem un ideju iedzīvināšanai, katrā no tiem atrodot pievienoto vērtību. Iedvesmo sports, labs humors un Latvijas daba.

Projektu vadītāja
[email protected]
+371 28326828

NIKOLA MATJUŠENKO

Nikola ir entuziasma un pieredzes pilna sabiedrisko attiecību un komunikācijas projektu vadītāja ar stipru menedžmenta tvērienu un spožu radošu dzirksteli. Nikolai ir vairāk nekā 6 gadu profesionālā pieredze nozarē privātajā, valdības un nevalstiskajā sektorā.

Nikolas specializācija ir reputācijas vadība un stratēģija, pasākumu organizēšana un mediju attiecības. Daži no esošiem un bijušiem klienti ir Garmin, Mintos, Carlsberg, FICIL, Latvijas Finanšu izlūkošanas nodaļa, Valsts vides dienests un citi.

Nikolai ieguvusi bakalaura grādu Līdsas Universitātē (Lielbritānija) un maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē, pavadot arī vienu semestri studējos politoloģiju Turīnas Universitātē (Itālija).

Projektu vadītāja
[email protected]
+371 26431149ZANDA KOČĀNE

Darba gaitas uzņēmumā uzsāka pateicoties praksei, kuras ietvaros bija iespēja likt lietā studiju ievaros iegūtās teorētiskās zināšanas. Tas ļāva gūt pārliecību, ka ikvienu situāciju var atrisināt, jo bez plāna A ir arī B un C.
Pabeigusi Latvijas Kultūras koledžu, šobrīd studē Latvijas Universistātē komunikācijas zinātnes. Tic, ka telpaugi aug labāk, ja tiem ir doti vārdi.

Patīk kultūra dažādās tās izpausmēs un ir svarīgi, lai ikdiena būtu piepildīta un dinamiska.

Jaunākā projektu vadītāja
[email protected]
+371 25644492