KOMANDA

JANA KRALLIŠA

Komunikācijas nozarē strādā jau 20 gadus, no kuriem 15 aizvadīti sabiedrisko attiecību nozarē. Ir pieredze gan komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģiju izveidē un to īstenošanā, gan sabiedrisko attiecību krīzes situāciju risināšanā. Šī pieredze ir ļāvusi veiksmīgi strādāt ar daudziem Latvijas nozaru vadošajiem uzņēmumiem finanšu, būvniecības, apdrošināšanas un citos sektoros.

Rīgas Stradiņa universitāte ir iegūts grāds komunikāciju zinātnē. Darbs ar dažādu nozaru uzņēmumiem un pieredze strādājot ar politiskajām partijām un pašvaldībām ļāvis veidot plašu skatījumu uz lietām un attīstīt stratēģisko domāšanu, spējot saskatīt kopsakarību starp notikumiem. Tas palīdz labāk izprast lietu norisi un atrast risinājumu jebkurā situācijā.

Aģentūras vadītāja
[email protected]
+371 26462844 

ZANDA KOČĀNE

Darba gaitas uzņēmumā uzsāka pateicoties praksei, kuras ietvaros bija iespēja likt lietā studiju ievaros iegūtās teorētiskās zināšanas. Tas ļāva gūt pārliecību, ka ikvienu situāciju var atrisināt, jo bez plāna A ir arī B un C.
Pabeigusi Latvijas Kultūras koledžu, šobrīd studē Latvijas Universistātē komunikācijas zinātnes. Tic, ka telpaugi aug labāk, ja tiem ir doti vārdi.

Patīk kultūra dažādās tās izpausmēs un ir svarīgi, lai ikdiena būtu piepildīta un dinamiska.

Projektu vadītāja
[email protected]
+371 25644492ULRIKA JEFREMOVA

Sabiedrisko attiecību nozarē strādā nesen, taču iegūtā pieredze, vairākus gadus strādājot žurnālistikā, palīdz izprast ne tikai klienta vēlmes, bet arī otru pusi - ka būs interesants medijam. Strādājot nacionālā ziņu portālā, izdevies iepazīt dažādu cilvēku dzīvesstāstus, tā rodot izpratni par aktuālām sociālajām problēmām un kultūras ievirzēm Latvijā.

Ieguvusi izglītību mediju producēšanā LKA LKK, kas devis ne tikai teorētiskas zināšanas, bet jo īpaši prakstiskas iemaņas dažādu ar šo jomu saistītu darbu izstrādē, piemēram, mājaslapu izveide, sociālo tīklu menedžēšana, grafiskais dizains u.c.

Projektu vadītāja
+371 28699888

BRUNO ŠESTAKOVS

Bruno ir izcils mūsu komandas papildinājums, jo viņam piemīt īpašs redzējums, kas palīdz īstenot klientu visizaicinošākās vēlmes kā reālajā, tā arī virutuālajā pasaulē, radot dizainu, veidojot vienotas sociālo tīklu dizaina stratēģijas un uzturot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem. Bruno ir rīta cilvēks, taču savu burbuļojošo enerģiju nezaudē ne mirkli!

Projektu vadītāja asistents
[email protected]
+371 25440231