Blurred Busines People

360 grādu komunikācija

Apzināmies, ka tikai ar vienu sabiedrisko attiecību instrumentu nebūs līdzēts, lai arī cik rezultatīvs un veiksmīgs tas būtu. Lai sasniegtu labāko iespējamo - jārada mijiedarbība starp komunikācijas kanāliem: publicitāte plaša spektra medijos, sociālie tīkli, kā arī spēcīga vadības līmeņa komunikācija, kas atbilst pašreizējai politiskajai un ekonomiskajai situācijai valstī. 

 

Mūsu pieeja sabiedriskajām attiecībām ir dziļi balstīta aģentūras pamatvērtībās. Katrs no klientiem ir pelnījis, lai viņam tiktu izstrādāta individuāli vispiemērotākā stratēģija, un vēlāk arī taktika. Bieži vien tas nozīmē - palīdzēt klientam saprast, to, kas viņam pašlaik ir nepieciešams. Lai to izdarītu, starp sabiedrisko attiecību aģentūru un tās klientu nepieciešams dialogs un savstarpējā uzticēšanās. 

(Ikonas) I Mediju attiecības

 

Mums ir nekļūdīgs priekšstats par mainīgo mediju vidi un labas attiecības ar šīs nozares pārstāvjiem, kas nepieciešamas, lai radītu kvalitatīvu publicitāti un redzamību mūsu klientu stāstiem un ziņām. Klātbūtne medijos liecina par uzticamību un reputāciju, kā arī atpazīstamību sabiedrībā. Labas mediju attiecības balstās ilgtermiņa sadarbībā, kuras, savukārt, var izveidot regulāri komunicējot, piedāvājot interesējošās tēmas un runātājus. Mēs izmantojam savas zināšanas par medijiem un savus mediju kontaktus, lai izplatītu ziņas nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī interneta vidē.

II Interešu pārstāvniecība

 

Interešu pārstāvniecība sabiedrisko attiecību ietvaros, nozīmē aktivitāšu kopumu, lai informētu sabiedrību un ietekmētu valsts politiku un likumdošanu. Tas ir veids, kā sasniegt konkrētus klienta mērķus ar sabiedrisko attiecību instrumentu palīdzību. Bieži vien šajā jautājumā tiek vilktas paralēles ar klasisko lobiju, taču sabiedrisko attiecību ietvaros, mērķa sasniegšanai var tikt izmantots atšķirīgs uz plašāks instrumentu kopums.

III Komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana

 

Spēcīga stratēģija ir būtisks rīks, kas palīdzēs veiksmīgi organizēt uzņēmuma sabiedrisko attiecību, mārketinga un digitālās aktivitātes. Tā ļaus izveidot fokusētu taktisko aktivitāšu plānu, kas nodrošinās komunikācijas mērķu sasniegšanu.

IV Tekstu sagatavošana un rediģēšana

 

Interešu pārstāvniecība sabiedrisko attiecību ietvaros, nozīmē aktivitāšu kopumu, lai informētu sabiedrību un ietekmētu valsts politiku un likumdošanu. Tas ir veids, kā sasniegt konkrētus klienta mērķus ar sabiedrisko attiecību instrumentu palīdzību. Bieži vien šajā jautājumā tiek vilktas paralēles ar klasisko lobiju, taču sabiedrisko attiecību ietvaros, mērķa sasniegšanai var tikt izmantots atšķirīgs uz plašāks instrumentu kopums.

V Mediju pasākumu organizēšana

 

Organizējam plaša spektra mediju pasākumus - no ielūgumu izsūtīšanas līdz viesu un mediju sagaidīšanai. Preses konferenču, paneļdiskusiju, “apaļā galda” diskusiju vai semināru organizēšana, kuros galvenais mērķis ir plašākas sabiedrības informēšana.

Svarīgi nodrošināt plaša spektra mediju dalību, lai papildu klienta un aģentūras iniciētajai informācijai, būtu arī paša žurnālistu veidotā informācija, kur, savukārt, dalība uz vietas ir ļoti svarīga un dot iespēju žurnālistiem saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Organizējot šādus pasākumus svarīga ir tēmas aktualitāte un radoša pieeja, lai ieinteresētu medijus un sabiedrību, kā arī panāktu plašu rezonansi. Būtiska ir arī tūlītēja oficiālās informācijas izplatīšana, lai izvairītos no pārpratumiem un negatīvās publicitātes.

VI Sabiedrisko attiecību konsultācijas

 

Konsultācijas pirmkārt ietver klienta situācijas izpēti, uz kā pamata tiek izveidota efektīvākā taktika un aktivitāšu plāns, atlasīti komunikācijas (mediju) kanāli, kas vislabāk spēj sasniegt vajadzīgo mērķa auditoriju. Lai spētu to izdarīt būtiska ir komunikācija starp sabiedrisko attiecību aģentūru un klientu.

VII Mediju treniņi

 

Jebkurš stāsts ir tieši tik labs, cik labs ir tā stāstītājs. Pieredzējušu speciālistu vadībā palīdzēsim mērot jums ceļu no “mārketinga runātāja” līdz ekspertam, kuram uzticas mediji un sabiedrība. 

 

Šie treniņi palīdz izprast medijus, attīsta komunikācijas prasmes un veicina pārliecību par sevi, kas ļauj būt atvērtiem un pareizi saprastiem intervijās - presē, TV vai radio. Lai sasniegtu šādu pārliecību, apmācībā iekļautas trīs galvenās sadaļas: plašsaziņas līdzekļu darbības izpratne, verbālo un neverbālo komunikācijas prasme, sevis prezentēšana - praktisko interviju sadaļa, iekļaujot eksperta vērtējumus un ieteikumus.