PAKALPOJUMI

Mūsdienu dzīvesveids un modernā uztvere liek meklēt inovatīvus komunikācijas veidus un izstrādāt integrētus sabiedrisko attiecību risinājumus, jo ar vienu komunikācijas kanālu būs par maz. Lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu nepieciešama mijiedarbība starp vairākiem komunikācijas kanāliem: publicitāte plaša spektra medijos, sociālie tīkli, kā arī spēcīga vadības līmeņa komunikācija,kas atbilst pašreizējai politiskajai sociālajai un ekonomiskajai situācijai.


Mūsu pieeja sabiedriskajām attiecībām ir dziļi balstīta aģentūras pamatvērtībās. Katram klientam tiek izstrādāta individuāli vispiemērotākā stratēģija, kā arī taktika. Bieži vien tas nozīmē - palīdzēt klientam saprast, kas viņam pašlaik ir nepieciešams un kā sasniegt izvirzītos mērķus. Lai to panāktu, ir nepieciešams atklāts dialogs un pilnīga uzticēšanās starp aģentūru un  klientu.

MEDIJU ATTIECĪBAS

Mums ir nekļūdīgs priekšstats par mainīgo mediju vidi un labas attiecības ar šīs nozares pārstāvjiem, kas nepieciešamas, lai radītu kvalitatīvu publicitāti un redzamību mūsu klientu stāstiem un ziņām.

Klātbūtne medijos liecina par uzticamību un reputāciju, kā arī atpazīstamību sabiedrībā. Labas mediju attiecības balstās ilgtermiņa sadarbībā, kuras, savukārt, var izveidot regulāri komunicējot, piedāvājot aktuālas tēmas un runātājus. Mēs izmantojam savas zināšanas par medijiem un savus mediju kontaktus, lai izplatītu ziņas nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, kā arī interneta vidē.

KOMUNIKĀCIJAS STRATĒGIJAS IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA

Spēcīga stratēģija ir būtisks rīks, kas palīdzēs veiksmīgi organizēt uzņēmuma sabiedrisko attiecību, mārketinga un digitālās aktivitātes. Tā ļaus izveidot fokusētu taktisko aktivitāšu plānu, kas nodrošinās komunikācijas mērķu sasniegšanu.

TEKSTU SAGATAVOŠANA UN REDIĢĒŠANA JEB COPYWRITING

Par konkurētspējīgiem produktiem un pakalpojumiem jāraksta saprotamā un izteiksmīgā valodā.

Mēs palīdzēsim jūsu stāstu izstāstīt tā, lai tie radītu sabiedrības interesi. Tāpat varam rediģēt un pārlasīt jau sagatavotus tekstus, lai rezultātā publiski pieejamā informācija par jums būtu skaidra un nepārprotama. Gatavojam mājaslapu tekstus, ekskluzīvus rakstus, mārketinga materiālus, kā arī informāciju TV, radio un citiem mediju kanāliem.

KLĀTIENES UN TIEŠSAISTES PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA  

Organizējam plaša spektra mediju un korporatīvus pasākumus - no idejas līdz viesu un mediju pavadīšanai. Preses konferenču, paneļdiskusiju, “apaļā galda” diskusiju vai semināru organizēšana, kuros galvenais mērķis ir plašākas sabiedrības informēšana.


Nodrošinām plaša spektra mediju dalību, lai papildu klienta un aģentūras iniciētajai informācijai, būtu arī pašu žurnālistu veidotā informācija. Organizējot šādus pasākumus svarīga ir tēmas aktualitāte un radoša pieeja, lai ieinteresētu medijus un sabiedrību, kā arī panāktu plašu rezonansi sabiedrībā.

SOCIĀLO TĪKLU PĀRVALDĪBA

Aktīvi sociālie tīkli 21. gadsimtā ir neaizvietojams komunikācijas un pārdošanas instruments, kā arī viens no plašāk izmantotajiem rīkiem reputācijas veidošanā un uzturēšanā. Mēs apkalpojam un izstrādājam sociālo tīklu saturu, veidojot komunikāciju, kas ir vispiemērotākā jums un jūsu auditorijai.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU KONSULTĀCIJAS 

Konsultācijas, pirmkārt, ietver klienta situācijas izpēti, uz kā pamata tiek izveidota efektīvākā taktika un aktivitāšu plāns, atlasīti komunikācijas (mediju) kanāli, kas vislabāk spēj sasniegt vajadzīgo mērķa auditoriju.

KRĪZES KOMUNIKĀCIJA 

Krīzes komunikācija ir nozīmīga sabiedrisko attiecību sastāvdaļa, kuras uzdevums - pasargāt klienta reputāciju krīzes situācijā, kontrolējot informācijas plūsmu gan krīzes laikā, gan pēc tās. Tās mērķis ir pārvērst negaidīto notikumu prognozējamā un gādāt, lai krīzes atrisinājums un seku novēršana norisinātos pēc uzņēmumam izdevīga scenārija, maksimāli samazinot reputācijai nodarītos zaudējumus.

Ātra reaģēšana krīzes apstākļos ir veiksmes priekšnosacījums, jo mūsdienās ziņas ļoti ātri kļūs virālas. Jābūt plānam kā rīkoties katrā konkrētā krīzes gadījumā, brīdī, kad tā ir notikusi. Veiksmīga krīzes pārvarēšana iespējama, ja rīcības krīzes gadījumā tiek iepriekš plānota.

MEDIJU TRENIŅI 

Jebkurš stāsts ir tieši tik labs, cik labs tā stāstītājs. Pieredzējušu speciālistu vadībā palīdzēsim pārvērsties no “mārketinga runātāja” par nozares ekspertu, kuram uzticas mediji un sabiedrība.

Treniņi palīdz izprast medijus, attīsta komunikācijas prasmes un veicina pārliecību par sevi, kas ļauj būt atvērtiem un pareizi saprastiem. Lai sasniegtu šādu pārliecību, apmācībā iekļautas trīs galvenās sadaļas: plašsaziņas līdzekļu darbības izpratne, verbālo un neverbālo komunikācijas prasme, sevis prezentēšana - praktisko interviju sadaļa, iekļaujot eksperta vērtējumus un ieteikumus.

INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA 

Interešu pārstāvniecība sabiedrisko attiecību ietvaros nozīmē aktivitāšu kopumu, lai informētu sabiedrību un ietekmētu valsts politiku un likumdošanu.

Tas ir veids, kā sasniegt konkrētus klienta mērķus ar sabiedrisko attiecību instrumentu palīdzību. Bieži vien šajā jautājumā tiek vilktas paralēles ar klasisko lobiju, taču sabiedrisko attiecību ietvaros, mērķa sasniegšanai var tikt izmantots atšķirīgs un plašāks instrumentu kopums.

SPONSORU PIESAISTE

Tikai ciešā komunikācijā var sasniegt augstus mērķus un pārliecinoši realizēt savas idejas. Tāpēc ir svarīgi apzināties savu vērtību, kompetences un iespējas!

MĀJASLAPU IZSTRĀDE

Lai veiksmīgi izstāstītu savu uzņēmuma stāstu, būtiska nozīme ir pievilcīgai un zīmola tēlam atbilstošai mājaslapai.
Nodrošinam mājaslapu tehnisko un satura izstrādi, piedāvājot modernus un radošus risinājumus.