Pieredze

Apzināmies, ka tikai ar vienu sabiedrisko attiecību instrumentu nebūs līdzēts, lai arī cik rezultatīvs un veiksmīgs tas būtu. Lai sasniegtu labāko iespējamo - jārada mijiedarbība starp komunikācijas kanāliem: publicitāte plaša spektra medijos, sociālie tīkli, kā arī spēcīga vadības līmeņa komunikācija, kas atbilst pašreizējai politiskajai un ekonomiskajai situācijai valstī. 

 

Mūsu pieeja sabiedriskajām attiecībām ir dziļi balstīta aģentūras pamatvērtībās. Katrs no klientiem ir pelnījis, lai viņam tiktu izstrādāta individuāli vispiemērotākā stratēģija, un vēlāk arī taktika. Bieži vien tas nozīmē - palīdzēt klientam saprast, to, kas viņam pašlaik ir nepieciešams. Lai to izdarītu, starp sabiedrisko attiecību aģentūru un tās klientu nepieciešams dialogs un savstarpējā uzticēšanās.